SALİM TAYKURT APARTMANI

16 Adet 40m² 1+1 Lux Daireler. Genel iskan ve ferdi iskan alınmıştır.